Har du fastnat i gamla mönster? Behöver du något nytt i ditt liv? Behöver du komma loss i ditt tänkande, hitta nya sätt att se på dig själv och dina möjligheter? Behöver du ta tag i dina gamla problem en gång för alla? Då kanske coaching är något för dig. Coaching går ut på att du får hjälp att ta fram din egen kraft och förmåga till att göra förändringar i ditt liv. Det är först och främst en utvecklings- och inlärningsprocess - ett kraftfullt verktyg, som kan hjälpa dig att få bättre självkänsla, hitta ett nytt jobb, få bättre hälsa osv. Svaret på problemet har du egentligen själv, och med hjälp av coachsamtalen får du hjälp att fokusera på det som gör skillnad i ditt liv.

Eget ansvar
Ansvaret för att förändring sker ligger på dig, men med min hjälp och stöttning ser vi tillsammans till att du tar dig dit. All förändring handlar om att ändra sitt förhållningssätt till sig själv, att du lär dig att tycka om den du är. Då finns det inga gränser för vad du kan åstadkomma.

Hur går det till?
För att kunna skapa en förändring, måste du veta var du står idag. Efter det sätter vi upp mål som du vill uppnå, och tittar på olika sätt att uppnå dessa. Mellan samtalen är då det största jobbet genomförs, eftersom det är då som du genomför de utmaningar som du har framför dig. Efter utvärdering av resultatet går vi vidare i processen och ser om målen har uppfyllts.

Hur ofta?
Ett vanligt scenario är att vi träffas ca 1 tim per gång och ca 5 ggr under en tremånadersperiod. Optimalt är att vi träffas under en längre period, minst 6 månader och 10-12 träffar. Det går även att bli coachad på telefon, vilket har visat sig fungera väldigt bra. Har du gedigen datorvana och således har kunskap om hur man använder konferensprogram via Internet (t ex Marratech eller Skype), går det också alldeles utmärkt. Så var du befinner dig geografiskt har mindre betydelse.

Du kan även få en snabbcoachning om du står inför att hålla ett viktig föredrag eller möte, och du behöver hjälp med att känna tillit till att detta kommer att gå bra.

Ring för mer info på 0708-250540
 

 

    
Jag är en oberoende konsult och affärspartner med Bob Proctor och använder det material som Life Success erbjuder i mina utbildningar, seminarier, workshops, coachningar och master mind-grupper.

Jag är även utbildad diplomerad coach enligt ICF och är medlem i ICF Nordic, och stödjer därmed deras etiska regler. Läs mer om ICF på www.icfnordic.org

Så här säger en av klienterna:
"Jag ville ha förändring och hade kört fast. Med enkla frågor leddes jag smidigt fram till kärnan utav mina problem.
Vägen dit var inte så vacker alltid kanske, men omvälvande.
Så här i efterhand kan jag säga att jag faktiskt var rädd för mig själv. Tack Annette för att du ledde mig bortom min egen rädsla."