Coach-klient

Som coach-klient till mig är Du är troligtvis en person som sitter i någon slags ledande position inom näringsliv, skola eller inom andra kommunala uppdrag. Ditt arbete idag är ganska fritt, men det finns höga förväntningar från både dig själv och andra som känns övermäktiga då och då. Kanske vill du få dina anställda att fungera bättre i grupp, få ditt eget ledarskap att fungera, få hjälp med att strukturera tillvaron eller att  få hjälp med att hitta gnistan igen.

 

Du kan även vara en enmansföretagare, som behöver någon att bolla dina idéer med, och som kanske behöver hantera oro, rädslor, övertygelser, självkänslan eller frustration. I mig har du en neutral samtalspartner, som hejar på och utmanar dig till nya upplevelser.

Kanske funderar du på att starta eget, men är osäker på om du vågar. Eller har du kanske företag och vill sluta, men vad ska du göra istället? Och hur? Ja, detta är sådant som vi med gemensamma krafter kan hitta lösningar på.

Läs mer under rubrikerna till vänster för olika alternativ som kan passa för dig.

Kompetensutveckling
Om du inte har ovanstående problem att brottas med, kanske det istället är så att du vill utveckla dig för att möta morgondagens utmaningar bättre. Jag hjälper till med att lotsa dig till rätt utbildning för just dig, oberoende av vilken nivå det handlar om. 

Titta under rubriken Utbildning för att se vilka utbildningar jag själv erbjuder.